Kalite Politikası

Atlas Form olarak amacımız müşterilerin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek mamülleri sunarak pazar payını ve rekabet gücünü artırmaktır.

İlkesel olarak tüm süreçler Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini uygun olmalıdır. Tüm süreçlerin, süreçlerin yöneticisi olan ilgili birimler tarafından Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak sürekli iyileştirilmesi amaçlanır. Atlas Form kalite politikasında sürekli iyileştirme yapacağını ve kalite sistemi yönetimine uyacağını taahhüt eder.

Bu amacın gerçekleşmesi için firmamızın tüm proseslerinin belli bir kalite seviyesinde, ürünlerimizin de pazarını ekonomik ve teknik gereksinimlerine en uygun biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Hedeflerimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerinin aktivitelerinde Kalite Sistemi gereklilikleri esas olacaktır.

Belirlenmiş olan politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite Sistemi dökümantasyonu ve talimatlarına uygun çalışmasını gerektirmektedir.

Firma üst yönetimi kendisine bağlı bölümlerin yönetimini ve faaliyetlerin yürütülmesini bu el kitabındaki standartlar ve ilgili Kalite prosedürlerine göre gerçekleştirir ve bölüm yöneticilerinin kalite politikasını anladıklarından, uyguladıklarından, desteklediklerinden ve tüm seviyede çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını, desteklenmesini sağlayacak biçimde çalıştıklarından emin olmak durumundadır.

Kalite Sisteminin planlanması, gözetilmesi ve geliştirilmesi birinci derecede Kalite Müdürünün sorumluluğundadır. Kalite Bölümü kalite problemlerinin saptanması, düzeltilmesi için istek yapılması ve düzeltme sürecinin gözlenmesinde ve doğrulanmasında gerekli yetki ve organizasyonel serbestiye sahiptir.

Atlas Form gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve yükümlülükleri ile çevreye karşı etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamalara azami ölçülerde uyacağını taahhüt eder.

Firmanın tüm çalışanları önce Kalite El kitabında açıklanan standart ve prosedürleri uygulamakla sonra da bu standartları geliştirmekle, yükseltmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle uygulanamayan standartlari prosedürler saptandığında veya mevcut prosedürler, planlarla istenen seviyeye ulaşılamadığında bu standart veya prosedürlerde resmi değişiklik talebinde bulunmak her çalışanın görevi hakkıdır.